tło2

Podstawowe fakty

Neurochirurg
Dr hab. n. med. Przemysław Kunert
Ukończona uczelnia: I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Specjalizacja: Neurochirurgia

Przeprowadzam zabiegi operacyjne w bardzo szerokim zakresie procedur neurochirurgicznych.

Zajmuję się leczeniem patologii wewnątrzczaszkowych: chorób nowotworowych i naczyniowych – tętniaki, naczyniaki, a także patologiami podstawy czaszki (w tym między innymi guzami kąta mostowo-móżdżkowego).

Przeprowadzam operacje guzów przysadki z dostępu przez zatokę klinową, operacje patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego we wszystkich jego odcinkach kręgosłupa i z różnych dostępów.

Aktywnie wprowadzałem do użytku klinicznego rzadko stosowane w Polsce dostępy do kręgosłupa jak dostęp boczny (skośna korporektomia) czy tylny (mikrolaminoforaminotomia tylna) w odcinku szyjnym oraz dostęp mikroendoskopowy w dyskopatii lędźwiowej.

Obok technik małoinwazyjnych opanowałem również techniki leczenia złożonych schorzeń kręgosłupa wymagających stabilizacji instrumentalnych (stabilizacja przednia w odcinku szyjnym i przeznasadowa w odcinku lędźwiowym, protezy trzonów kręgowych, protezy dysków).

Ponadto wykonuję zabiegi związane z leczeniem wodogłowia, w tym operacje endoskopowe. Przeprowadzam też operacje patologii nerwów obwodowych.

Polami szczególnego mojego zainteresowania są patologie podstawy czaszki, reanimacja porażonej twarzy, mało inwazyjne techniki chirurgii kręgosłupa oraz niepęknięte tętniaki wewnątrzczaszkowe.