Stanowiska

Ważniejsze zajmowane stanowiska

  1. Zastępca Kierownika Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  2. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii dla woj. mazowieckiego.
  3. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
  4. Członek Zarządu Central European Neurosurgical Society.
  5. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.