Publikacje i doniesienia naukowe

Publikacje

 1. Koszewski W., Czernicki T., Kunert P. Epidemiologia przerzutów nowotworowych do mózgu. Medical Science Monitor 1995; 1: 307 – 312.
 2. Koszewski W., Czernicki T., Kunert P. Leczenie przerzutów nowotworowych do mózgu. Doniesienie wstępne. Medical Science Monitor 1995; 1: 532 – 537.
 3. Kunert P. Opłucna jako alternatywne miejsce odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego w leczeniu wodogłowia. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 1997; 31: 1065-1067.
 4. Kunert P., Koszewski W. Przewlekłe krwiaki podtwardówkowe u chorych po 70 r. życia. Medycyna Praktyczna. Neurotraumatologia 1999; 1: 53-56.
 5. Marchel A., Kunert P., Nowak A., Lis P. Surgical Treatment of Supratentorial AVM. Proceedings of the 12-th World Congress of Neurosurgery. Editors: G.A. J McCulloch, P.L. Reilly, Openbook Publishers, Adelaide, South Australia, 2001; 09: 681-683.
 6. Koszewski W., Kroh H., Kunert P. Trudności w biopsjach stereotaktycznych guzów mózgu. Neurochir. Pol. 2002; 36: 481-488.
 7. Kunert P., Marchel A. Clinical Course and Results of Microsurgical Treatment of Small (<3cm) Supratentorial Arteriovenous Malformations. Proceedings of the 12-th European Congress of Neurosurgery. Editor: Monduzzi Editore.International Proceedings Division. Bologna, Italy, 2003; 09: 344-346.
 8. Kunert P., Janowski M., Marchel A. Angiography and Aneurysms. Journal of Neurosurgery, 2004; 100: 980-981.
 9. Kunert P., Marchel A. Influence of eloquent location of the supratentorial AVMs on clinical course and surgical risk. Proceedings of the 13-th World Congress of Neurological Surgery. Editor: A. El Khamlichi, Medimond, International Proceedings Division. Bologna, Italy, 2005: 153-156.
 10. Kunert P., Kowalczyk P., Marchel A. Multilevel oblique corpectomy in the treatment of cervical spinal cord compression disease. Our own preliminary experience. Proceedings of the 13-th World Congress of Neurological Surgery. Editor: A. El Khamlichi, Medimond, International Proceedings Division. Bologna, Italy, 2005: 149-152.
 11. Marchel A., Kunert P. Chory na nowotwór w praktyce neurochirurgicznej. Rozdział w „Onkologia w Praktyce” A.Deptała, Wyd.Lekarskie PZWL 2006r, str. 91-96.
 12. Kunert P., Marchel A. Mikrochirurgiczne leczenie nadnamiotowych naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu. Część II – powikłania. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40: 98-105.
 13. Kunert P., Marchel A. Mikrochirurgiczne leczenie nadnamiotowych naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu. Część I – wyniki wczesne i odległe. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40: 91-97.
 14. Kunert P., Marchel A. Objawy kliniczne nadnamiotowych naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu oraz czynniki wpływające na prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40: 83-90.
 15. Kunert P., Bujko M., Jaworski M., Marchel A. Śródoperacyjna angiografia w leczeniu naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008; 42, 2 (supl. 2): 183–187.
 16. Kunert P., Janowski M., Zakrzewska A., Marchel A. Rapid growth of small, asymptomatic meningioma following radiosurgery. Br J Neurosurg. 2009; 23: 206-208.
 17. Kunert P., Janowski M,. Zakrzewska A., Marchel A. Syringoperitoneal shunt in the treatment of syringomyelia. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009; 43: 258-262.
 18. Kunert P., Janowski M., Zakrzewska A., Marchel A. Comparision of results between two different techniques of cranio-cervical decompression in patients with Chiari I malformation. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009; 43: 337-345.
 19. Kunert P., Prokopienko M., Marchel A. Posterior microlaminoforaminotomy for cervical disk herniation. Neurol Neurochir Pol. 2010; 44: 375-384.
 20. Kunert P., Kowalczyk P., Marchel A. Minimally invasive microscopically assisted lumbar discectomy using METRx X-Tube system. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2010; 44: 554-559.
 21. Matyja E., Grajkowska W., Kunert P., Rysz A., Marchel A. Unclassified glioneuronal tumor with advanced lipidization. Brain Tumor Pathol. 2011; 28: 265-271.
 22. Kunert P., Skawiński M., Marchel A. Facial nerve anastomosis in the mastoid portion using a cable graft. Case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2011; 45: 505-509.
 23. Kunert P., Podgórska A., Bartoszewicz R., Marchel A. Hemihypoglossal-facial nerve anastomosis for facial nerve palsy. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2011; 45: 452-460.
 24. Kunert P., Smolarek B., Marchel A. Facial nerve damage following surgery for cerebellopontine angle tumours. Prevention and comprehensive treatment. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2011; 45: 480-488.
 25. Janowski M., Kunert P. Intravenous fluid administration may improve post-operative course of patients with chronic subdural hematoma: a retrospective study. PLoS One. 2012; 7(4):e35634. Epub 2012 Apr 20 (doi: 10.1371/journal.pone.0035634).
 26. Dziedzic T., Kunert P., Matyja E., Ziora-Jakutowicz K., Sidoti A., Marchel A. Familial cerebral cavernous malformation. Folia Neuropathol. 2012; 50: 152-8.
 27. Matyja E., Kunert P., Grajkowska W., Marchel A. Coexistence of meningioma and schwannoma in the same cerebellopontine angle in a patients with NF2. Folia Neuropathol. 2012; 50: 166-172.
 28. Kunert P., Dziedzic T., Matyja E., Marchel A. Intradural chordoma mimicking a lateral sphenoid wing meningioma: a case report. Folia Neuropathol. 2012; 50: 407-412.
 29. Kunert P., Matyja E., Prokopienko M., Marchel A. Radiation-induced tumours of meninges. Report on eight cases and review of the literature. Neurol Neurochir Pol. 2012; 46: 542-52.
 30. Kunert P., Prokopienko M., Gola M., Dziedzic T., Jaworski M., Marchel A. Assessment of long-term results of intracranial aneurysm clipping by means of computed tomography angiography. Neurol Neurochir Pol. 2013; 47:18-26.
 31. Szczepanek D., Marchel A., Moskała M., Krupa M., Kunert P., Trojanowski T. Efficacy of concomitant and adjuvant temozolomide in glioblastoma treatment. A multicentre randomized study. Neurol Neurochir Pol. 2013; 47: 101-108.
 32. Prokopienko M., Kunert P., Marchel A. Unusual volume reduction of Galassi grade III arachnoid cyst following head trauma.J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2013 Dec;74 Suppl 1:e198-202.
 33. Matyja E., Grajkowska W., Kunert P., Marchel A. A peculiar histopathological form of dysembryoplastic neuroepithelial tumor with separated pilocytic astrocytoma and rosette-forming glioneuronal tumor components. Neuropathology. 2014 Oct;34(5):491-8.
 34. Nowak A, Dziedzic T, Czernicki T, Kunert P, Marchel A. Surgical treatment of parasagittal and falcine meningiomas invading the superior sagittal sinus. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(3):174-80.
 35. Nowak A., Dziedzic T., Czernicki T., Kunert P., Marchel A. Surgical treatment of jugular foramen schwannomas. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(3):188-95.
 36. Nowak A., Dziedzic T., Czernicki T., Kunert P., Marchel A. Surgical treatment of jugular foramen meningiomas. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(6):391-6.
 37. Nowak A., Dziedzic T., Czernicki T., Kunert P., Marchel A. Falcotentorial and velum interpositum meningiomas: two distinct entities of the pineal region. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(6):397-402.
 38. Kunert P., Dziedzic T., Marchel A. Learning Curve in Vestibular Schwannoma Surgery. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 2014; 75 (S 02), a068.
 39. Kunert P., Podgorska A., Dziedzic T., Marchel A. Utility of Preoperative Electrophysiological Testing of the Facial Nerve in Patients with Vestibular Schwannoma. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 2014; 75 (S 02), a242.
 40. Kunert P., Dziedzic T., Marchel A. Predictive Factors Influencing Facial Nerve (CNVII) Function after Vestibular Schwannoma (VS) Surgery. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 2014; 75 (S 02), a134.
 41. Dziedzic T., Kunert P., Marchel A. Results of Hemihypoglossal-Facial Nerve Anastomosis in the Treatment of Facial Nerve Paralysis after Failed Stereotactic Radiosurgery for Vestibular Schwannoma. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 2014; 75 (S 02), a245.
 42. Matyja E., Grajkowska W., Pucko E., Kunert P., Marchel A. Papillary glioneuronal tumor with an unusual bilateral intraventricular localization. Clin Neuropathol. 2015 January/February;34(1):6-12.
 43. Nowak A., Dziedzic T., Krych P., Czernicki T., Kunert P., Marchel A. Benign versus atypical meningiomas: risk factors predicting recurrence. Neurol Neurochir Pol. 2015;49(1):1-10.
 44. Czernicki T., Kunert P., Nowak A., Marchel A. Results of surgical treatment of anterior clinoidal meningiomas – our experiences. Neurol Neurochir Pol. 2015;49(1):29-35.
 45. Dziedzic T., Kunert P., Krych P., Marchel A. Management and neurological outcome of spontaneous spinal epidural hematoma. J Clin Neurosci. 2015 Apr;22(4):726-9.

Doniesienia

 1. Kunert P., Koszewski W. Przewlekłe krwiaki podtwardówkowe u chorych po 70 roku życia. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Neurotraumatologii PTNCh. Kielce 21-22.06.1998 r.
 2. Koszewski W., Kunert P. Wartość próby drenażowej w diagnostyce wodogłowia normotensyjnego w porównaniu do testu infuzyjnego. Konferencja na Temat Wodogłowia. Pułtusk, 03.12.1999 r.
 3. Marchel A., Bidziński J., Bojarski P., Kunert P., Nowak A. Leczenie operacyjne nadnamiotowych naczyniaków tętniczo-żylnych. Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Warszawa, 10-14.06.1999 r.
 4. Marchel A., Bidziński J., Kunert P., Nowak A. Leczenie operacyjne naczyniaków tętniczo-żylnych w okolicach elokwentnych mózgu. Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Warszawa, 10-14.06.1999 r.
 5. Bojarski P., Marchel A., Kunert P., Nowak A. Coexistence of supratentorial AVM and intracranial aneurysms. Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Warszawa, 10-14.06.1999 r.
 6. Bojarski P., Marchel A., Kunert P. Leczenie nieurazowych krwiaków śródmózgowych. Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Warszawa, 21.10.2000 r.
 7. Kunert P. Przypadek udaru niedokrwiennego móżdżku leczonego operacyjnie. II Krakowskie Sympozjum Udarowe. Kraków, 29-30.09.2000 r.
 8. Marchel A., Kunert P. Skuteczność lezjonektomii w leczeniu wybranych przypadków lekoopornej padaczki. XIV Conference on epilepsy. Warszawa, 25-27.05.2000 r.
 9. Koszewski W., Kroh H., Kunert P. Trudności diagnostyczne w biopsjach stereotaktycznych guzów mózgu. Konferencja Sekcji Stereotaksji Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Kraków, 23.09.2000 r.
 10. Bojanowski, Kunert P., Marchel A. Naczyniak jamisty śródmózgowia. Chirurgiczne Posiedzenie Międzykliniczne SP CSK AM. Warszawa, 26.04.2000.
 11. Kunert P., Marchel A., Kroh H. Naczyniak płodowy (Hemangioblastoma) nerwu wzrokowego – opis przypadku. Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 10-13.10.2001 r.
 12. Niemczyk, Marchel A., Podogrodzki P., Kunert P., Bartoszewicz R. Własne polskie doświadczenia w stosowaniu implantów pniowych w przypadkach NFII II. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Warszawa-Falenty, 21-24.11.2002.
 13. Niemczyk, Marchel A., Podogrodzki P., Kunert P., Bartoszewicz R. Chirurgia guzów n.VIII z dostępów otologicznych. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Warszawa-Falenty 21-24.11.2002 r.
 14. Nowak, Bojarski P., Kunert P., Marchel A. Operacyjne leczenie niepękniętych tętniaków przedniej części koła tętniczego mózgu w latach 1986-2001. Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów „Choroby naczyniowe mózgu”. Bydgoszcz, 5-7.09.2002 r.
 15. Kunert P., Marchel A., Lis P. Hemodynamiczne powikłania operacyjnego leczenia naczyniaków nadnamiotowych. Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów „Choroby naczyniowe mózgu”. Bydgoszcz, 5-7.09.2002 r.
 16. Skotnicka, Szymańska O., Kunert P., Czernicki T. Neuropsychologiczne i morfologiczne aspekty zespołu nadpobudliwości psychoruchowe. XXXI Zjazd Naukowy PTP. Lublin, 5-8.09.2002 r.
 17. Kunert P., Bojarski P., Jaworski M., Marchel A. Taktyka postępowania i wyniki leczenia w przypadku współistnienia tętniaka i naczyniaka mózgu. Zjazd PTNCh. Jastrzębia Góra, 16-18.09.2005 r.
 18. Kunert P., Janowski M., Zakrzewska A., Marchel A. Przeciek jamowo-otrzewnowy (syringoperitoneal shunt) w leczeniu jamistości rdzenia. Doniesienie wstępne. Zjazd PTNCh. Jastrzębia Góra, 16-18.09.2005 r.
 19. Kunert P., Janowski M., Zakrzewska A., Marchel A.. Wyniki leczenia objawowego zespołu Chiari I różnymi technikami odbarczenia szczytowo-potylicznego. Zjazd PTNCh. Jastrzębia Góra, 16-18.09.2005 r.
 20. Kunert P., Kowalczyk P., Marchel A. Mikroendoskopowa discektomia w leczeniu dyskopatii lędźwiowej. Doniesienie wstępne. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa. Łódź, 27-29.04.2006.
 21. Kunert P., Bujko M., Jaworski M., Marchel A.. Śródoperacyjna angiografia w leczeniu naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Szczyrk, 20-23.09.2007 r.
 22. Kunert P., Kowalczyk P., Zakrzewska A., Marchel A. Wyniki leczenia guzów zewnątrzrdzeniowych, wewnątrzoponowych kanału kręgowego. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Szczyrk, 20-23.09.2007 r.
 23. Kunert P. Nadnamiotowe naczyniaki tętniczo-żylne mózgu: wyniki leczenia operacyjnego i powikłania. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Szczyrk, 20-23.09.2007 r.
 24. Kunert P., Prokopienko M., Nowak A., Marchel A. Wyniki leczenia operacyjnego guzów okolicy szyszynki. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Szczyrk, 20-23.09.2007 r.
 25. Grajkowska W., Matyja E., Kunert P., Zielińska M., Marchel A. Bilateral, intraventricular papillary glioneuronal tumour (PGNT). Case report. XV Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich pt.: „Nowotwor układu nerwowego”, Warszawa 29-30.05.2009r. (Abstrakt: Folia Neuropathologica 2009;4).
 26. Kunert P., Prokopienko M., Marchel A. „Mikrolaminoforaminotomia tylna w leczeniu dyskopatii szyjnej” Spotkanie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Warszawa 3.12.2009 r.
 27. Kunert P., Skawiński M., Marchel A. Wyniki leczenia operacyjnego osłoniaków nerwu przedsionkowego. I Polsko-Grecki Zjazd Neurochirurgów. Mikołajki, 17-20.09.2009 r.
 28. P. Kunert, M. Gola, L. Bakoń, M. Skawiński, A. Marchel. Observation of Small, Unruptured Aneurysms Growth by Repeated Computed Tomography Angiography. I Polsko-Grecki Zjazd Neurochirurgów. Mikołajki, 17-20.09.2009 r.
 29. Prokopienko, A. Marchel, P. Kunert, P. Bojarski. Wyniki leczenia operacyjnego naczyniaków płodowych. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNch. I Polsko-Grecki Zjazd Neurochirurgów. Mikołajki, 17-20.09.2009 r.
 30. Prokopienko, A. Marchel, P. Bojarski, P. Kunert. Wyniki leczenia operacyjnego wyściółczaków śródrdzeniowych. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNch. I Polsko-Grecki Zjazd Neurochirurgów. Mikołajki, 17-20.09.2009 r.
 31. P. Kunert, M. Prokpienko, M. Gola, T. Dziedzic, M. Chojnowski, A. Marchel. „Występowanie tętniaków „de novo” u chorych po operacji pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego na podstawie kontrolnych, odległych badań Angio-CT. „XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNch. I Polsko-Grecki Zjazd Neurochirurgów. Mikołajki, 17-20.09.2009 r.
 32. P. Kunert, M. Prokopienko, M. Gola, T. Dziedzic, M. Chojnowski, A. Marchel. Ocena skuteczności klipsowania tętniaków wewnątrzczaszkowych na podstawie kontrolnych badań angio-CT w terminie odległym. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh. I Polsko-Grecki Zjazd Neurochirurgów. Mikołajki, 17-20.09.2009 r.
 33. A. Podgórska, S. Chęciński, P. Kunert, A. Marchel. Uszkodzenie nerwu twarzowego u chorych z nerwiakiem osłonkowym. Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowe Sekcji Elektromiografii PTNK. Warszawa 15.03.2010 r.
 34. Matyja, W. Grajkowska, E. Gebarowska, P. Kunert, A. Rysz, A. Marchel. Lipomatous differentiation in astroglial tumour. XVI Conference of Polish Neuropathologists Society „Neuropathology close to clinic”. Warszawa, 06.11.2010r. (Abstrakt: Folia Neuropathologica, 2010;4).
 35. P. Kunert, A. Podgórska, A. Marchel. Zastosowanie śródoperacyjnego EMG nerwu podjęzykowego w zespoleniu połowy nerwu podjęzykowego z nerwem twarzowym. 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh. Wrocław, 15-18.09.2011 r.
 36. P. Kunert, A. Podgórska, A. Marchel. Znaczenie przedoperacyjnego badania EMG nerwu twarzowego u chorych z osłoniakiem nerwu przedsionkowego. 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh. Wrocław, 15-18.09.2011 r.
 37. A. Marchel, P. Kunert. Surgery Of Nonruptured Intracranial Aneurysms. Joint European Programme 11117, Tempus Seminar – Advances In Imaging And Therapy Of Cerebral Aneurysms, Warszawa 23.04.1999 r.
 38. A. Marchel, P. Kunert. Surgery of supratentorial AVM in eloquent areas, Vth Joint Meeting of Polish and German Neurosurgical Societies, Germany, Postdam, 18-20.10.2001 r.
 39. A. Marchel, P. Kunert, A. Nowak, P. Lis. Surgical Treatment of Supratentorial AVM. The 12-th World Congress of Neurosurgery. Sydney, 16-20.09.2001 r.
 40. P. Kunert, A. Marchel. Clinical Course and Results of Microsurgical Treatment of Small (<3cm) Supratentorial Arteriovenous Malformations. 12-th European Congress of Neurosurgery, Lizbona, Portugalia, 7-12.09.2003 r.
 41. Kunert P., Marchel A. Influence of eloquent location of the supratentorial AVMs on clinical course and surgical risk. World Congress of Neurosurgery. Marakesz, Maroko, 19-24.06.2005 r.
 42. P. Kunert, P. Kowalczyk, A. Marchel. Multilevel oblique corpectomy in the treatment of cervical spinal cord compression disease. Our own preliminary experience. World Congress of Neurosurgery. Marakesz, Maroko, 19-24.06.2005 r.
 43. Janowski, P. Kunert. Prolonged Fluid Therapy Improves Clinical Course of Patients with Chronic Subdural Hematoma Operated Via Burr Hole Craniostomy. XIV World Congress of Neurological Surgery. USA, Massachusetts, Boston, 30.09 – 4.09.2009 r.
 44. P. Kunert, M. Prokopienko, M. Gola, M. Chojnowski, T. Dziedzic, A. Marchel. Computed Tomography Angiography Late Control after Aneurysm Clipping. XIV World Congress of Neurological Surgery. USA, Massachusetts, Boston, 30.09 – 4.09.2009 r.
 45. P. Kunert, M. Janowski, A. Marchel. Factors influencing the occurrence of complications following cranio-cervical decompression in Chiari I malformation. XIV World Congress of Neurological Surgery. USA, Massachusetts, Boston, 30.09-4.09.2009 r.
 46. P. Kunert, M. Janowski, A. Zakrzewska, A. Marchel. Factors influencing long-term outcome after cranio-cervical decompression due to Chiari 1 malformation. XIV World Congress of Neurological Surgery. USA, Massachusetts, Boston, 30.09 – 4.09.2009 r.
 47. P. Kunert, M. Prokopienko, E. Matyja, A. Marchel. Radiation Induced Meningiomas. XIV World Congress of Neurological Surgery. USA, Massachusetts, Boston, 30.09 – 4.09.2009 r.
 48. P. Kunert, M. Skawiński, A. Marchel. Facial Nerve Function after Vestibular Schwannoma Surgery. XIV World Congress of Neurological Surgery. USA, Massachusetts, Boston, 30.09-4.09.2009 r.
 49. Grajkowska, E. Matyja, A. Nowak, P. Kunert, A. Marchel. Papillary glioneuronal tumour in an unusual intraventricular localization. XVIIth International Congress of Neuropathology (ICN 2010). Austria, Salzburg, 11-15.09.2010 r. (Abstract:. Brain Pathology. 2010;20(Suppl.1):58).
 50. Matyja, W. Grajkowska, P. Kunert, A. Rysz, A. Marchel. Glioneuronal tumour with advanced lipidization – a case report. XVIIth International Congress of Neuropathology (ICN 2010). Austria, Salzburg, 11-15.09.2010 r. (Abstract:. Brain Pathology. 2010;20(Suppl.1):68).
 51. P. Kunert, A. Podgórska, R. Bartoszewicz, K. Morawski, A. Marchel. Hemihypoglossal–facial nerve anastomosis for facial nerve palsy. 6th Central European Neurosurgical Society Meeting. Pułtusk, 18-20.11.2010 r.
 52. P. Kunert, J. Zylkowski, M. Skawinski, M. Jaworski, A. Marchel. Observation of unruptured intracranial aneurysms by repeated computed tomography angiography. The 14th European Congress of Neurosurgery. Włochy, Rzym, 9-14.10.2011 r.
 53. P. Kunert, A. Podgórska, R. Bartoszewicz, A. Marchel. Hemihypoglossal-facial nerve anastomosis for facial palsy caused by stereotactic radiotherapy for vestibular schwannoma. Report of two cases. The 14th European Congress of Neurosurgery. Włochy, Rzym, 9-14.10.2011 r.
 54. P. Kunert, A. Podgórska, R. Bartoszewicz, A. Marchel. Face, tongue and blink reflex assessment after hemihypoglossal-facial nerve anastomosis. The 14th European Congress of Neurosurgery. Włochy, Rzym, 9-14.10.2011 r.
 55. P. Kunert, M. Prokopienko, M. Gola, T. Dziedzic, M. Chojnowski, A. Marchel. The significance of de novo aneurysms in patients following aneurysmal subarachnoid hemorrhage. 62nd Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery (DGNC), Joint Meeting with the Polish Society of Neurosurgeons (PTNCH). Niemcy, Hamburg, 7-11.05.2011 r.
 56. P. Kunert, A. Podgorska, R. Bartoszewicz, K. Morawski, A. Marchel. Hemihypoglossal facial nerve anastomosis for facial nerve palsy. 62nd Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery (DGNC), Joint Meeting with the Polish Society of Neurosurgeons (PTNCH). Niemcy, Hamburg, 7-11.05.2011 r.
 57. P. Kunert, M. Prokopienko, M. Gola, T. Dziedzic, M. Chojnowski, A. Marchel. Durability of aneurysm clipping – evaluation by means of computed tomography angiography. 62nd Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery (DGNC), Joint Meeting with the Polish Society of Neurosurgeons (PTNCH). Niemcy, Hamburg, 7-11.05.2011 r.
 58. Prokopienko, P. Kunert, A. Marchel. Cervical spine epidural abscess evacuated via an oblique corpectomy. Report on three cases. 62nd Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery (DGNC), Joint Meeting with the Polish Society of Neurosurgeons (PTNCH). Niemcy, Hamburg, 7-11.05.2011 r.
 59. Dziedzic, P. Kunert, E. Matyja, A. Marchel. Możliwości leczenia neurochirurgicznego u chorych po uprzedniej radioterapii stereotaktycznej z powodu osłoniaka nerwu przedsionkowego. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. 20-21.09.2012 r.
 60. Dziedzic, P. Kunert, T. Gotlib, P. Soluch, A. Marchel. Chłoniak zatoki klinowej. Opis przypadku. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. 20-21.09.2012 r.
 61. P. Kunert, T. Dziedzic, A. Marchel. Krzywa uczenia w mikrochirurgii osłoniaków nerwu przedsionkowego. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. 20-21.09.2012 r.
 62. Aspect Ratio and Initial Size As Predictor of Growth of Small, UnrupturedAneurysms in Repeated CTA Studies. Przemyslaw KUNERT, Jaroslaw ZYLKOWSKI, Marcin SKAWINSKI, Maciej JAWORSKI, Andrzej MARCHEL, World Congress of Neurosurgery, 8-13 wrzesień 2013, Seul Korea Południowa.
 63. Endovascular Treatment of Direct Pial Fistulas in Young Adults. Maciej JAWORSKI, Jaroslaw ZYLKOWSKI, Przemyslaw KUNERT, Marcin ROSZKOWSKI, Andrzej MARCHEL, World Congress of Neurosurgery, 8-13 wrzesień 2013, Seul Korea Południowa.
 64. Flow Diverters in Treatment of Brain Aneurysms. Maciej JAWORSKI, Jaroslaw ZYLKOWSKI, Przemyslaw KUNERT, Andrzej MARCHEL, World Congress of Neurosurgery, 8-13 wrzesień 2013, Seul Korea Południowa.
 65. Hemihypoglossal–facial Nerve Anastomosis for Facial Nerve Reanimation. Przemyslaw KUNERT, Anna PODGORSKA, Robert BARTOSZEWICZ, Beata SMOLAREK, Andrzej MARCHEL. World Congress of Neurosurgery, 8-13 wrzesień 2013, Seul Korea Południowa.
 66. Proporcja wysokości do szerokości szyi i tętniaka oraz początkowa wysokość i objętość, jako czynniki determinujące wzrost niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych. Jarosław Żyłkowski, Przemysław Kunert, Marcin Skawiński, Andrzej Marchel. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh, 6–9 czerwca 2013 Bydgoszcz.
 67. Obserwacja małych tętniaków de novo przedniej części koła tętniczego Willisa za pomocą angiografii tomografii komputerowej (CTA). Przemysław Kunert, Magdalena Gola, Marcin Skawiński, Andrzej Marchel. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh, 6–9 czerwca 2013 Bydgoszcz.
 68. Wewnątrznaczyniowe leczenie niepękniętych tętniaków paraklinoidalnych. Maciej Jaworski, Jarosław Żyłkowski, Przemysław Kunert, Andrzej Marchel. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh, 6–9 czerwca 2013 Bydgoszcz.
 69. Wewnątrznaczyniowe leczenie pękniętych tętniaków tylnej części koła Willisa z wyłączeniem lokalizacji PICA. Maciej Jaworski, Jarosław Żyłkowski, Przemysław Kunert, Andrzej Marchel. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh, 6–9 czerwca 2013 Bydgoszcz.
 70. Wyniki leczenia operacyjnego naczyniaków tętniczo-żylnych I i II stopnia w skali Spetzlera-Martina. Przemysław Kunert, Tomasz Dziedzic, Piotr Krych, Andrzej Marchel. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh, 6–9 czerwca 2013 Bydgoszcz.
 71. Wewnątrznaczyniowe leczenie bezpośrednich przetok tętniczo-żylnych u młodych chorych. Maciej Jaworski, Jarosław Żyłkowski, Przemysław Kunert, Andrzej Marchel, Marcin Roszkowski. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh, 6–9 czerwca 2013 Bydgoszcz.
 72. Rola traktografii MR rdzenia szyjnego i przedłużonego w leczeniu operacyjnym guzów i zmian guzopodobnych. Maj E., Cieszanowski A., Prokopienko M., Kunert P., Marchel A., Rowinski O. 40 Zjazd Polskiej Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego we Wrocławiu 6-8.06.2013 (streszczenie opubl. W Pol. J. Radiol. 2013; 78 (Suppl.1) 49-2003, str 111).
 73. The role of MR tractography of medulla and cervical spine in treatment of tumors and tumor-like lesions. Maj E., Cieszanowski A., Prokopienko M., Kunert P., Marchel A., Rowinski O. Abstracts of the 37th European Society of Neuroradiology Annual Meeting. September 28-October 1, 2013. Frankfurt, Germany. (streszczenie opubl. Neuroradiology (2013) 55 (Suppl. 1): 15-159 ).
 74. M. Prokopienko, P. Kunert, A. Marchel. Results of surgery for intramedullary ependymoma. 15th European Congress of Neurosurgery, Prague, Czech Republic, October 12-17, 2014.
 75. M. Prokopienko, P. Kunert, A. Marchel. Results of surgery for sporadic and related with von hippel-lindau syndrome intramedullary hemangioblastomas 15th European Congress of Neurosurgery, Prague, Czech Republic, October 12-17, 2014.
 76. Dziedzic, P. Kunert, A. Podgórska, A. Marchel. Hemihypoglossal-facial nerve anastomosis for facial nerve reanimation. 15th European Congress of Neurosurgery, Prague, Czech Republic, October 12-17, 2014.
 77. P. Kunert, T. Dziedzic, A. Marchel. General outcome, risk of tumor recurrence and facial nerve outcome after surgery for sporadic vestibular schwannoma. 15th European Congress of Neurosurgery, Prague, Czech Republic, October 12-17, 2014.
 78. P. Kunert, T. Dziedzic, A. Marchel. Complications in surgical treatment for sporadic vestibular schwannoma, not related to facial and auditory nerve. 15th European Congress of Neurosurgery, Prague, Czech Republic, October 12-17, 2014.
 79. Utility Of Preoperative Electrophysiological Testing Of The Facial P. Kunert, T. Dziedzic, A. Marchel. Utility Of Preoperative Electrophysiological Testing Of The Facial Nerve In Patients With Vestibular Schwannoma. 11th European Skull Base Society Congress, 26-28.06.2014, Paris, France.
 80. P. Kunert, T. Dziedzic, A. Marchel. Predictive Factors Influencing Facial Nerve (CNVII) Function After Vestibular Schwannoma (VS) Surgery’ 11th European Skull Base Society Congress, 26-28.06.2014, Paris, France.
 81. P. Kunert, T. Dziedzic, A. Marchel. Learning Curve In Vestibular Schwannoma Surgery’ 11th European Skull Base Society Congress, 26-28.06.2014, Paris, France.
 82. T. Dziedzic, P. Kunert, A. Marchel. Results of Hemihypoglossal-Facial Nerve Anastomosis in the Treatment of Facial Nerve Paralysis after Failed Stereotactic Radiosurgery for Vestibular Schwannoma. 11th European Skull Base Society Congress, 26-28.06.2014, Paris, France.
 83. Przemysław Kunert,  Tomasz Dziedzic, Andrzej Marchel. Surgery after surgery for vestibular schwannoma. International Conference on Acoustic Neuroma (2015AN), 11-15.04.2015, Shanghaj, Chiny.
 84. Przemysław Kunert, Tomasz Dziedzic, Andrzej Marchel. Complications (not related to the auditory nerve) and the risk of tumor recurrence after surgical treatment for sporadic vestibular schwannoma. International Conference on Acoustic Neuroma (2015AN), 11-15.04.2015, Shanghaj, Chiny.
 85. Przemysław Kunert, Tomasz Dziedzic, Andrzej Marchel. Surgery after surgery for vestibular schwannoma. International Conference: Brain stereotaxy as an interdisciplinary treatment modality. Katowice, April 23-25, 2015.