Inne funkcje i osiągnięcia

Członkostwa w towarzystwach naukowych

1. WFNS World Federation of Neurosurgical Societies.
2. EANS European Association of Neurosurgical Societies.
3. CENS Central European Neurosurgical Society (Member of the Board).
4. PTNch Polskie Towarzystwo Neurochirurgów (Sekretarz Towarzystwa).
5. PTChPC Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki (Członek Zarządu).
6. PTChK Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa.

Inne funkcje

1. Regularny recenzent prac na “Warsaw International Medical Congress for Young Scientists”.
2. Regularny recenzent prac dla “Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”.
3. Regularny wykładowca kursu „Onkologia” dla lekarzy rodzinnych (2003-2010 i 2013).
4. Wykładowca kursu „Polska Szkoła Neurochirurgii” (od 2014).
5. Wykładowca kursu „Wprowadzenie do specjalizacji w neurochirurgii” (2013-2014).
6. Wykładowca Kursu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego” (2014).

Inne osiągnięcia

Promotor prac magisterskich: 1
Recenzent prac magisterskich: 1
Promotor doktoratów: 4 (w trakcie)
Recenzent doktoratów: 1
Kierownik specjalizacji w zakresie neurochirurgii: 5 (3 ukończone, 2 w trakcie)
Współautorstwo 5 rozdziałów podręcznikowych

Nagrody

2006 Nagroda Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – za najlepszą pracą doktorską.
2004 Nagroda imienia Choróbskich – za najlepszą pracą doktorską.