Wykłady

Wykłady na zaproszenia|Wykłady na szkoleniach

 1. „How I do it: Kraniotomia: oponiaki sklepistości mózgu” Polska Szkoła Neurochirurgi „Nowotwory wewnątrzczaszkowe”. Maj, Olsztyn, 05-717/1-03-201-2015. 11.05.2015 – 15.05.2015.
 2. „Guzy mózgu: ogólny przegląd, klasyfikacje”. Polska Szkoła Neurochirurgii, „Nowotwory wewnątrzczaszkowe”. Maj, Olsztyn, 05-717/1-03-201-2015. 11.05.2015 – 15.05.2015.
 3. „Glejaki okolic czuciowo-ruchowych mózgu. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne” Kurs: Nowotwory i zmiany nowotworopodobne OUN – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. IX Jesienne Spotkania Naukowe. 4-6 września 2014, Siła k/Olsztyna.
 4. Chirurgia guzów kąta mostowo-móżdżkowego po radioterapii. Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego”, 23 – 25 października 2014, Warszawa.
 5. Metody rekonstrukcji nerwu twarzowego. Technika zespolenia z nerwem podjęzykowym. Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego”, 23 – 25 października 2014, Warszawa.
 6. Implanty pniowe w neurofibromatozie typu 2. Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego”, 23 – 25 października 2014 Warszawa.
 7. Czynność nerwu twarzowego u pacjentów po operacjach usunięcia osłoniaków nerwu przedsionkowego. Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego”, 23 – 25 października 2014 Warszawa.
 8. Niepęknięte tętniaki wewnątrzczaszkowe. Epidemiologia i postępowanie. Wykład na zajęciach fakultatywnych dla studentów I WL WUM, 2015.
 9. Etiologia, przebieg naturalny i objawy kliniczne malformacji naczyniowych mózgu. Wykład na zajęciach fakultatywnych dla studentów I WL WUM. 2014 i 2015.
 10. Możliwości leczenia operacyjnego padaczki opornej na leczenie farmakologiczne. Wprowadzenie do specjalizacji w neurochirurgii. Wprowadzenie do specjalizacji w neurochirurgii, 2013 i 2014.
 11. Rozwojowe anomalie żylne (DVA) i naczyniaki jamiste. Wprowadzenie do specjalizacji w neurochirurgii, 2013 i 2014.
 12. „Zewnątrz- i wewnątrzczaszkowe tętniaki rozwarstwiające”. Polska Szkoła Neurochirurgii, „Choroby naczyniowe OUN”. Maj, Ryn, Kurs nr: 5-717/1-02-201-2014.
 13. „Epidemiologia krwotoku podpajęczynówkowego z tętniaka”. Polska Szkoła Neurochirurgii, „Choroby naczyniowe OUN”. Maj, Ryn, Kurs nr: 5-717/1-02-201-2014.
 14. „Klasyfikacja malformacji tętniczo-żylnych mózgu; zaburzenia hemodynamiczne i naturalny przebieg”. Polska Szkoła Neurochirurgii, „Choroby naczyniowe OUN”. Maj, Ryn, Kurs nr: 5-717/1-02-201-2014.
 15. „Operacyjne leczenie osłoniaków nerwu przedsionkowego. Doświadczenia własne.” III Kongres Onkologii Polskiej. 10 – 13 października 2012, Wrocław.
 16. “The use of TachoSil in nerve anastomoses”. 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh. Wrocław, 15-18.09.2011.
 17. „Wyniki zespoleń nerwu twarzowego różnymi metodami u chorych po operacjach guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego”. X Kurs i Konferencja. Anatomia i techniki operacyjne w chirurgii podstawy czaszki. „Dostępy endoskopowe w chirurgii podstawy czaszki”. Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Warszawa, 17-19.03.2011.
 18. “Surgical options for intractable epilepsy”. 6-th Danube Teaching Course. Kazimierz Dolny, 10-11.06.2010.
 19. „Funkcja nerwu twarzowego po operacjach osłoniaków n. VIII z dostępu zasutkowego”. XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki. 9-12.06.2010, Warszawa.
 20. „Leczenie operacyjne padaczki”. Bieszczadzkie Dni Neurologiczne 2009. Czarna, 2-4.10.2009.